Kokoukset

Työväenyhdistyksen tärkein kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain maaliskuussa. Kokouksessa valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen vuosikokousta pidetään valmistava vuosikokous, joka asettaa ehdokkaat johtokunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle, käsitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Valmistava vuosikokous on yleensä pidetty tammikuussa. Vuosikokoukseen ja valmistavaan vuosikokoukseen kutsutaan kaikki jäsenet.

Johtokunta kokoontuu kuukausittain Työväenyhdistyksen toimistolla lukuun ottamatta heinäkuuta. Johtokuntaan kuuluu 15 henkilöä. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta. Työvaliokunta valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa johtokunnan kokoukset.

Yhdistyksen tavoitteena on pitää vuosittain 1-2 yleistä kokousta, joihin kutsutaan paikalle kaikki jäsenet.